Enige om revidert EØS-avtale

Forhandlere fra EFTA-landene og EU er enige om utkast til revidert EØS-avtale som også omfatter fisk, opplyser EU-kilder.