Kraftige protester mot 50 nye laksekonsesjoner

Oppdrettsnæringen protesterer høylytt mot tildeling av 50 nyelaksekonsesjoner i år. Næringen selv ber om nullvekst.