Utvalg rådet KrF-ledelsen til å trekke seg

Evalueringsutvalget i KrF gikk langt i å be partiledelsen trekkeseg, selv om den overlot vurderingen til Valgerd Svarstad Hauglandselv.