Arbeiderpartiet vinnaren på mai-målingane

Ap og SV manglar eitt mandat på reint fleirtal dersom mai-målingane hadde vore val. Nedturen for Frp held fram.