Stortinget sender tilsynene ut av Oslo

Stortinget vedtok fredag med klart flertall å flytte flere statligetilsyn og direktorater ut av Oslo. De ansatte har gitt opp kampen,og vedtaket skjedde uten protestaksjoner.