Færre elever i hver klasse i private skoler

Det er i gjennomsnitt tre elever mindre i hver klasse i den private grunnskolen enn det er i den offentlige grunnskolen.