Pressen er pusete

Norske journalister er pusete, mener Jon Michelet, redaktør iKlassekampen. Men Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund menerkritiske spørsmål må vente.