UDI vil gjøre det mindre attraktivt for asylsøkere

Utlendingsdirektoratet vil gjøre det mindre attraktivt for asylsøkere å komme til Norge.