Høyre og Ap like store

Høyre har mistet nesten hele forspranget partiet hadde tilArbeiderpartiet. Det viser to meningsmålinger som ble presenterttorsdag. Begge partier har nå en oppslutning på om lag 26 prosent.