Kronprins Haakons tale

Deres Kongelige Høyheter,Stortingspresident,Kjære Mette-Marit,Nå er vi her. Nå er vi sammen.