En av tre pumper i gang under Oslofjordtunnelen

Vannivået i Oslofjordtunnelens oppsamlingsbasseng har sunket betraktelig. Men fortsatt må trafikantene regne med at tunnelen vil være stengt hele inneværende uke.