Smittekilde for alvorlig sykehusinfeksjon avslørt

Et produkt som er smittekilde til alvorlige infeksjoner på norske sykehus, er avdekket. Produktet er i vanlig bruk ved de fleste sykehusene og må stanses, opplyser Nasjonalt folkehelseinstitutt.