Får mindre innflytelse

Begeistringen er laber til Tore Tønnes plan om statlig overtakelse av sykehusene.