Miljøverndepartementet godkjenner rotenon-behandling

Miljøverndepartementet godkjente fredag en begrenset vårbehandling med rotenon mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Steinkjer-vassdraget og Figga.