NRK Oppland videoovervåker de ansatte

Ledelsen i NRK bruker videokamera for å finne ut hvorfor sykefraværet er så høyt blant de ansatte.