Datatilsynet ber LO om hjelp

Datatilsynet ber fagbevegelsen og Arbeidstilsynet om å komme på banen når det gjelder arbeidsgiveres overvåking av de ansatte.