Beklager MF-sak i spørretimen

Egil Morland, styreleder ved Menighetsfakultetet, beklager at en MF-sak på tynt grunnlag blir gjenstand for spørsmål i Stortingets spørretime.