Regjeringen vil gi 5.000 mer til uføre foreldre

Regjeringen foreslår å øke barnetillegget til uførepensjonister med forsørgeransvar med 40 prosent. Det betyr en økning på 5.136 kroner i året.