Trygdeutbetalingene fortsetter å øke

Samlet utbetaling av syke— og fødselspenger økte med 1,2 milliarder kroner fra 1999 til 2000.