Skoleforsøk skal legge grunnlag for økt lærerlønn

Lærerorganisasjonene og Utdanningsdepartementet er blitt enig om å prøve ut nye måter å organisere lærernes arbeidstid på. Forsøkene skal settes i verk fra høsten av og vil danne grunnlaget for forhandlinger om en ny arbeidstidsavtale for lærerne i 2003.