Etterlatte fornøyd med Riksadvokatens avgjørelse

Støttegruppen etter Åsta-ulykken er fornøyd med Riksadvokatens påtaleavgjørelse, men står fast ved kravet om at jernbanedirektør Steinar Killi bør gå av.