Norsk misjonær innrømmer sexovergrep mot barn

En misjonær i De norske Pinsemenighetenes Ytremisjon innrømmer å hamisbrukt gutter ved organisasjonens barnehjem i Bolivia.Overgrepene skal ha pågått i flere år.