Vil foreslå utvidet AFP

Ap vil fremme forslag om at personer som benytter seg avAFP-ordningen, skal få tjene mer på si. Ap vil at det skal blianledning til å tjene inntil 51.000 kroner uten å bli trukket ipensjon.