KS ber kommunene senke barnehageprisene

Kommunenes Sentralforbund (KS) ber kommunene bruke en ekstrabevilgning fra Stortinget til å senke foreldrebetalingen.