Smuler til miljøet

Miljø får bare smuler neste år, om regjeringen får det som den vil. Rammen er foreslått kuttet med 143 millioner og ligger på vel 2,63 milliarder.