Studentrabatt opp i Stortinget

Student— og elevorganisasjonene reagerer kraftig på kuttene i NSBs student- rabatt. Nå skal saken opp i Stortingets spørretime.