Stortinget skal opprette granskingskommisjon

Det er Stortinget som skal bestemme hvem som skal være med igranskingskommisjonen i forbindelse med Mehamn-ulykken i 1982. Hvemsom skal sitte i kommisjonen er foreløpig ikke klart.