- Dyretransport må ikke kortes ned

Norge trenger ikke innføre nye regler som korter ned på dagens dyretransporter.