Til kamp for smelteverka

Utan aluminium og andre viktige metall frå norske smelteverk kan me heller ikkje produsera miljøvennleg strøm i framtida, meiner Bellona.