Hoteller i Trondheim branntruet

Storbrannen i Trondheim raser like i nærheten av Britannia Hotel, men hotellet blir foreløpig ikke evakuert.