Stortinget vil ha svar om manglende terrorsikring

Snart seks år etter 22. juli-terroren er viktige bygg for dårlig sikret. Nå må statsministeren og politi- og forsvarstopper svare på hvorfor.

  • Gunnhild Hokholt Bjerve
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Erna Solberg (H) er innkalt til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Det er også forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), så vel som toppledelsen i politiet, forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Også tidligere justisminister Anders Anundsen skal delta.

– Det er en svært viktig og alvorlig høring, fordi dette handler om befolkningens sikkerhet, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Bakgrunnen for høringen er en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen. Den konkluderer med at politiet og Forsvaret fortsatt ikke evner å samarbeide om å sikre viktige bygg og installasjoner. Situasjonen er "svært alvorlig" ifølge Riksrevisjonen. Dette er sterk språkbruk fra kontrollorganet, og betyr at liv og helse kan være i fare.

Fredag ble det klart at statsminister Erna Solberg ikke ville avgradere et sammendrag av den hemmeligstemplede rapporten, og det er dermed sannsynlig at høringen vil foregå delvis bak lukkede dører.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var sterkt kritisk til hemmeligholdet, men Solberg viste til sikkerhetsloven.

– Jeg synes det er uheldig at man lager politisk spill om prinsippene som ligger i sikkerhetsloven, sa statsministeren til VG.

Ikke bare symbolbygg

Det har vært mye snakk om sikkerheten til landemerker som Stortinget, Slottet og regjeringsbygninger etter terroranslaget. Kolberg understreker at disse er viktige, men påpeker at den manglende sikkerheten også rammer vannforsyning og informasjonssystemer – tjenester som er viktig for at samfunnet skal fungere i en krise eller krig.

Den manglende sikkerheten sto på agendaen da 22. juli-kommisjonen leverte sin rapport et drøyt år etter terroranslaget. Den slo fast at samarbeidet mellom politiet og Forsvaret var for dårlig og anbefalte at dette ble fulgt opp bedre. Kort etter ga Stortinget den daværende regjeringen instruks om å pålegge Forsvaret og politiet å planlegge og gjennomføre "grunnsikring" av viktige bygg.

– Riksrevisjonens rapport forteller Stortinget at denne instruksen ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte, sier Kolberg.

Mange spørsmål

Komiteen vil i høringen ha svar på om departementene har sørget for bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret, hvorvidt nødvendige sivile nøkkelobjekter har blitt utpekt og om sikringsarbeidet har fått nødvendig prioritet. Et viktig spørsmål blir også om ressursene Forsvaret og Politiet har til rådighet står i forhold til ansvaret de har for å sikre viktige bygg.

Nylig gikk tillitsvalgte i Heimevernet ut og advarte om situasjonen. HV er nemlig blitt gitt ansvar for å sikre 40 prosent flere "nøkkelobjekter", samtidig som forsvarsgrenen skal krympes med 7.000 soldater. Ved siste opptelling var det drøyt 37.000 soldater i Heimevernet.

Tidligere statsminister, nå NATO-sjef, Jens Stoltenberg (Ap) var også invitert til høringen, men har meldt avbud fordi han er i USA. Mindretallet i komiteen mente også Solbergs forgjenger burde svar på spørsmål om hva som er blitt gjort. Men komitéleder og Stoltenbergs partifelle Kolberg mener det uansett ikke er nødvendig. Han viser til at Riksrevisjonens rapport, som danner grunnlaget for høringen, dreier seg om situasjonen fra 2015 og framover.

Publisert: