Ny FHI-studie kan ha overdrevet hvor farlig omikron er

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at 0,2 prosent av dem som er smittet med omikron, legges inn på sykehus. Men fasiten er trolig enda færre.

FHI mener omikron gir 73 prosent mindre risiko for å bli lagt inn på sykehus enn delta. Men tallet kan være enda høyere. Bildet viser intensivbehandling av en koronapasient på OUS i januar.
Publisert: Publisert:

En studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) kan ha overdrevet hvor mange med omikronvarianten av koronaviruset som havner på sykehus.

Studien ble publisert i slutten av januar. Bare 0,2 prosent av dem med omikron, ble lagt inn. Konklusjonen:

  • Risikoen for innleggelse av omikron er redusert med 73 prosent sammenlignet med delta.

Mange friske kan ha blitt utelatt

Trolig er risikoen sammenlignet med delta enda mindre enn studien antyder. Årsaken er at det kan ha vært større mørketall for hvor mange som faktisk er smittet av omikron sammenlignet med delta. En større andel friske omikron- enn deltasmittede kan ha blitt utelatt fra studien.

Dette erkjenner også FHI-forsker Lamprini Veneti. Hun er hovedforfatter av studien. Målet med studien var å sammenligne omikron og delta.

FHI-studien tok for seg 91.000 smittede mens begge variantene sirkulerte. 43 prosent hadde omikron, og 57 prosent hadde delta. Deretter så de på hvor mange av disse som havnet på sykehus.

Slik kom de frem til at delta medførte 73 prosent høyere risiko enn omikron, med et slingringsmonn mellom 64 og 80 prosent. Forskerne har justert for alder, kjønn, fødeland, vaksinestatus og underliggende sykdommer.

Les også

Omikronfrykten stengte Norge. Men den fryktede bølgen ble mildere enn en vanlig sesong med influensa.

– Riktig at vi kan ha overestimert

Men studien har svakheter. Siden omikron gir mildere sykdom enn delta, kan det ha vært mer ukjent omikron- enn deltasmitte. Mange får omikron uten symptomer. De tester seg ofte ikke. Derfor er det trolig flere friske omikronsmittede enn det FHI-studien tar høyde for.

– Det er riktig at dette kan ha ført til at vi overestimerer risikoen ved omikron, sier FHI-forsker Veneti til Aftenposten.

I perioden FHI studerte, var testaktiviteten høy, blant annet på skoler og ved innreise. Slik kan mange smittede som ikke hadde symptomer, blitt oppdaget.

– Vår analyse er basert på registrerte smittede. Det er ikke noe mer vi kunne gjort for å korrigere for mørketallene, sier hun.

Dette går de også inn på i artikkelen. Men det blir ikke viet mer enn et par setninger. Det forklarer Veneti med plassmangel.

Mye ukjent smitte

Det er mye som tyder på at vi har mye ukjent smitte nå. I Danmark rapporteres det om store mørketall. Danmarks svar på FHI, Statens Serum Institut (SSI), gikk ut med dette forrige uke. Saken ble omtalt av Danmarks Radio (DR).

Selv om danskene er verdensmestere i testing, ifølge DR, kan det være at de bare fanger opp så lite som 50 prosent av alle smittede. Det sier SSI-direktør Henrik Ullum.

En viktig årsak er at omikron gir mildere symptomer.

I Danmark går livet nå som normalt. Alle koronatiltak er fjernet. Her fra Torvehallerne i København.

Forsker: Oppdager bare fem prosent

Den anerkjente forskeren Christopher J.L. Murray er inne på noe av det samme i en artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

«Antall smittede uten symptomer er avgjørende for å forstå alvorligheten av omikron», skriver han.

Andelen smittede som oppdages globalt, har falt fra 20 til 5 prosent som følge av omikron, skriver Murray.

I Norge oppdager vi trolig flere enn i mange andre land. Rundt 50 prosent, har assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sagt til NRK.

Ulike resultater i ulike land

Funnene fra FHI ble først lagt frem 12. januar. Da var det foreløpige anslaget 69 prosent redusert risiko fra delta til omikron. Dette ble justert til 73 prosent da studien var ferdig i slutten av januar. FHIs regnestykke har fått bred omtale i TV 2, NRK og Aftenposten.

FHIs funn samsvarer med funn fra Storbritannia. Forskere der mener omikron gir 66 prosent lavere risiko for å bli innlagt enn delta. SSI i Danmark mener imidlertid at risikoen bare er redusert med 36 prosent.

Disse tallene er viktige når FHI prøver å spå fremtiden med såkalte modelleringer. De har vist seg ikke å alltid treffe blink.

Publisert: