Vil ha oppfriskingsdose for eldre fra 65 år og oppover

Eldre nordmenn anbefales å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine når det har gått minst seks måneder siden andre vaksinedose, sier helseminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 484 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Helseminister Bent Høie (H) presiserer at det er snakk om en oppfriskningsdose med Pfizer-vaksinen, som det europeiske legemiddelverket EMA har godkjent til dette formålet.

Det er aldersgruppen 85 år og oppover, samt sykehjemsbeboere, som prioriteres først. Deretter de fra 75-84 år, og deretter de på 65-74 år.

– Det er begrenset kunnskap om dette, men FHI mener nytten trolig overstiger risikoen hos eldre. Det skyldes blant annet at eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom, og at det er lengst siden de ble fullvaksinert, sier Høie.

Han sier han håper en tredje dose vil gi forlenget beskyttelse og bedre beskyttelse mot nye koronavarianter.

De som har blitt vaksinert med Janssen-vaksinen, får tilbud om en ekstra dose med mRNA-vaksinene Pfizer eller Moderna.

Ekstra dose for Janssen-vaksinerte

Høie kunngjorde samtidig at de som har blitt vaksinert med Janssen-vaksinen, får tilbud om en ekstra dose med mRNA-vaksinene Pfizer eller Moderna.

Dette fordi de som er vaksinert med Janssen-vaksinen, som kun er én dose, ser ut til å ha svakere beskyttelse mot koronaviruset enn de som har tatt to doser med Pfizer eller Moderna.

– De som ønsker å ta en ekstra dose med mRNA-vaksine, kan ta kontakt med vaksinasjonstilbudet i kommunen de oppholder seg i, sier Høie.

Det er i overkant av 4.000 personer i Norge som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

– Prioritér uvaksinerte

Regjeringen mener kommunene har god vaksinasjonskapasitet og har bedt dem om å ha beredskap for å kunne tilby oppfriskningsdoser.

Dersom de har utfordringer med kapasiteten når de samtidig skal vaksinere mot sesonginfluensa i de neste ukene, skal de prioritere etter denne rekkefølgen:

1: Første dose til uvaksinerte

2: Andre dose til dem som kun er vaksinert med én dose

3: Tredje dose til immunsupprimerte

4: Sesonginfluensavaksine

5: Oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

– Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi venter kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa, påpeker Høie.

Alle over 18

Den norske anbefalingen er mer snever enn det europeiske legemiddelverket EMAs. De ber land om å også vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Flere land har begynt å tilby oppfriskningsdoser. 3,2 millioner israelere er vaksinert med boosterdose. Danmark tilbyr tredje dose til sykehjemsbeboere, og de vurderer også å tilby det til eldre og risikogruppene. Sverige anbefaler oppfriskningsdose til personer over 80 år og sykehjemsbeboere.

Norge har tidligere åpnet for en tredje vaksinedose til folk med nedsatt immunforsvar.

FHI vurderer å gi oppfriskningsdose til helsepersonell

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer om det skal gis en oppfriskningsdose med koronavaksine til helsepersonell for å skjerme de syke og eldre.

Det ligger per nå ikke an til å anbefale å gi en oppfriskningsdose til den øvrige befolkningen, ifølge Geir Bukholm, som leder vaksineprogrammet ved FHI.

– Vi har en god situasjon i Norge med kontroll på pandemien, svært høy vaksinasjonsdekning i store deler av befolkningen, og vi har tid til å gjøre grundige vurderinger, sier Bukholm.

Høie ber kommunene prioritere fullvaksinering fremfor å gi oppfriskningsdoser

Oppfriskningsdoser kan gis til eldre, men helseministeren ber kommunene prioritere å fullvaksinere innbyggerne.

– Det er viktig at kommunene først prioriterer å gi dose én til uvaksinerte og dose to til dem som bare har fått én dose. Deretter bør de prioritere å gi tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar, samt å vaksinere mot sesonginfluensa, sier helseminister Bent Høie (H).

Han understreker samtidig at det bør gå én uke mellom koronavaksine og influensavaksine. Etter dette kan kommunene sette oppfriskningsdoser til sykehjemsbeboere og alle over 65 år.

Dette arbeidet vil trolig starte i månedsskiftet oktober/november, sier Høie.

Norge bidrar med 31 millioner vaksinedoser til andre land

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lover at Norge skal fortsette å presse på for å få vaksinene ut i verden.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Så samtidig som vi fortsetter jobben med å beskytte vår egen befolkning, må vi fortsette innsatsen for at mennesker i andre land får tilgang til vaksiner, sier Høie.

Ifølge ham er en ny avtale på plass som gjør at Norge kan sende tre millioner doser med Janssen-vaksine gjennom samarbeidet Covax de neste månedene.

– Samlet tilsvarer vårt bidrag 31 millioner vaksinedoser til andre land, sier Høie.

Publisert: