• I mars kommer det endelige svaret på om Forsvarets operative ledelse skal flytte fra Jåttå ved Stavanger til Reitan i Nordland. Knut S. Vindfallet

Regjeringen konkluderer om Forsvaret i mars