Smuglet innvandrere for å finansiere terrorisme

Fem personer er arrestert i en europeisk aksjon mot narkotika— og menneskesmugling som skulle finansiere terrorisme. Illegale innvandrere ble blant annet smuglet til Norge.