Bare halvparten av bilene får kjøre inn i Bergen

Bergen kommune tar i bruk mer drastiske tiltak for å redusere biltrafikken og bedre luftkvaliteten i byen.