Hver femte dødsulykke skjer i primærnæringene

47 personer mistet livet i arbeidsulykker her i landet i fjor. Hver femte dødsulykke i arbeidslivet de siste ti årene har vært i landbruk, skogbruk og oppdrett.