Færre bønder også utenfor EU

Utviklingen mot færre, men større gårdsbruk kan se ut til å bli nesten like sterk utenfor EU som regjeringen mente den ville blitt med medlemskap