Justisdepartementet vil utrede fri rettshjelp

Universitetet i Oslo skal undersøke om folk flest får denrettshjelpen de har behov for. Innvandrerkvinner er en av gruppenesom skal prioriteres i undersøkelsen, som utføres på oppdrag avJustisdepartementet.