Kraftig reduksjon i salget av kraftfôr

Salget av kraftfôr er kraftig redusert i Norge. Årsaken er nedgangen i kjøtt— og melkeprodusenter.