Sexmarkedet i Bergen øker kraftig

Sexmarkedet i Bergen er stadig økende. Utekontakten mistenker at flere av jentene er under 18 år.