Ingen av de ni ulvene er felt

Tett snødrev og dårlig sikt gjorde det i går umulig å se spor etter ulv eller andre dyr.