Breiviks anke om nye sakkyndige forkastet

Borgarting lagmannsrett har forkastet Anders Behring Breiviks anke om oppnevnelsen av nye rettspsykiatrisk sakkyndige, melder VG Nett.