• Det er problemer med boringen i det utraste huset i Ålesund. Scanpix

Problemer med boringen