Trapper opp streiken ved Lovisenberg

Streiken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo trappes opp mandag. Ytterligere fem leger tas ut i streik.