Mattilsynet frykter at mange fjærfe-eiere ikke melder fra

Mattilsynet frykter at færre enn halvparten av alle som har fugl og høner som hobby her i landet er registrert.