• Scanpix

Asylskuddene falt på Quislings fødselsdag