Nedgang i antall adopsjonssøknader

Alderen går opp på barn som kan adopteres fra ut— landet. Mange er nå mellom fem og ti år.