Prest dømt til ni års fengsel for seksuelle overgrep