50 prosent flere konkurser

Antall konkurser har økt med 50 prosent.